In de wet Bescherming persoonsregistratie is geregeld dat instanties (dus ook scholen) heel zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Dit doet de school al jaren. Zo stelt De Spelelier nooit persoonlijke gegevens beschikbaar voor commerciële doeleinden. We geven gegevens alleen door aan instellingen die binnen de wetgeving zijn toegestaan, bijvoorbeeld gemeente, JGZ en Ministerie. Ook werken wij met Basispoort, het centrale platform dat voor leerkrachten en leerlingen de toegang regelt tot online methodesoftware van de grote uitgeverijen. Basispoort neemt deel aan projecten van OCW/Kennisnet die leiden tot pseudonimisering van leerlinggegevens. Basispoort voldoet aan alle wettelijke vereisten en beveiligingsnormen.

AVGOp 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) ingegaan. U heeft hierover ongetwijfeld al een en ander vernomen in het nieuws en de nodige privacy-verklaringen van bedrijven in uw mailbox gekregen. Binnen onze school hebben wij natuurlijk ook met deze gewijzigde wetgeving te maken.

Voor ons gaat dit vooral om de privacy te waarborgen bij:

  • Het gebruik van digitale leermiddelen;
  • Het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
  • De vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers.

Uiteraard gingen wij al zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens van uw kind, maar door toenemende digitalisering waardoor steeds meer gegevensuitwisseling plaatsvindt, is het ook belangrijk om goede afspraken te maken met derden (zoals software leveranciers). Ook moeten we u, soms opnieuw, schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind en voor andere zaken. En de leerlingdossiers mogen alleen de noodzakelijke informatie bevatten.

Lees meer: Stroomm – AVG