Ons team bestaat uit:

 • 1 – 2 A: Hélène Langenhuijsen (ma/di/wo) & Mariska Hazenberg (do/vr)
 • 1 – 2 B: Ineke Henderson (ma/di/woe) & Anne Persoon (do/vr)
 • 1 – 2 C: Jesse van Well (ma, di, do vrij) & Gerard Verhagen (wo)
 • 1 – 2 D: Annefleur van Geloven (ma-di-wo) en Loes Konings (do-vrij)
 • 3 A: Ilona Ophof (ma-di-do-vrij) & Anne Persoon (wo)
 • 3 B: Kim Coelho Ribeiro (alle dagen)
 • 4 – 5 A: Lieke Lambregts (di/wo/do/vr) & Eveline Hoffmans (wo)
 • 4 – 5 B: Angela van de Kamp(ma-di-do-vrij) & Eveline Hoffmans (wo)
 • 4 – 5 C: Yvonne Jacobs-Verhofstadt (di-wo-do) & Gerard Verhagen (ma-vrij)
 • 6 – 7 A: Moniek de Gast (alle dagen)
 • 6 – 7 B: Monique Wiersma (ma-wo-do-vrij) & Femke Blom (di)
 • 8 A: Lisanne van Wincoop (ma-di) & Femke Blom (wo-do-vrij)

Directeur: Floortje Wezelenburg
Teamleiders: Angela van de Kamp en Jesse van Well (wo)
Intern begeleiders: Anouska van Wees & Marlou Hooijkaas (di/wo/do)
Leerkrachtondersteuners: Eveline Hoffmans & Tessa Dodde Heinen
Administratie: Joyce Paashuis (ma-di-vrij)
Conciërge: Janus van de Wal (alle dagen)

Anti-pestcoördinator: Mariska Hazenberg & Lieke Lambregts
Vertrouwenspersoon: Mariska Hazenberg & Lieke Lambregts

Directie – Floortje Wezelenburg
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het geven van leiding aan de professionals binnen de schoolorganisatie. Hierbij ligt het accent op het faciliteren en motiveren van krachten en talenten van onderwijsprofessionals; de mensen die met uw kinderen werken. Naast het leiding geven aan professionals is de directie onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en structuur, contacten met samenwerkingspartners en de financiën van de school. De directeur werkt nauw samen met de bouwcoördinatoren. Intern begeleiders en leerkrachten. Zij geven samen met de directie vorm aan de ontwikkeling van onderwijskundig beleid op De Spelelier.

Managementteam (MT) – Floortje Wezelenburg & Angela van de Kamp & Jesse van Well
De managementtaken van de school worden door de directie samen met de teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw uitgevoerd. De teamleider is het aanspreekpunt voor leerkrachten in de betreffende bouw. De teamleiders werken nauw samen met de directie om het beleid te vertalen naar acties op de werkvloer. Zij geven ook input vanuit de bouw aan de directie over het beleid en denken actief mee over de schoolontwikkeling. Zij dragen tevens zorg voor het inwerken van nieuwe collega’s en voor het stroomlijnen van afspraken binnen de bouw.

Intern begeleiders – Anouska van Wees & Marlou Hooijkaas
Naast de groepsleerkrachten zijn er twee intern begeleiders. Een intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. De groepsleerkracht volgt uw kind in zijn ontwikkeling en sociale competenties en heeft 3 x per jaar een gesprek met de intern begeleider over de leerlingen die in haar/zijn groep zitten. Worden er eerder ‘problemen’ gesignaleerd die complex van aard zijn, dan schakelt de leerkracht de intern begeleider in om te overleggen over de aanpak. De intern begeleider coacht in elke groep de leerkrachten bij het geven van goed onderwijs aan ieder kind.