Wij vinden het belangrijk ouders/verzorgers ruimte te geven actief deel te nemen aan het schoolleven in al zijn facetten. Daardoor krijgen ouders/verzorgers meer inzicht in de wijze waarop wij in onze school met de kinderen werken en dragen tevens bij aan een optimaal functioneren van onze school. Ouderparticipatie kan op verschillende manieren worden ingevuld. Ouders begeleiden en ondersteunen bij diverse activiteiten.

 • Spelletjesochtend in de kleutergroepen.
 • Hulp bij de sport- en speldag.
 • Hulp bij de natuurdagen.
 • Werkzaamheden in en rond het documentatiecentrum.
 • Het opnemen van video’s.
 • Assisteren bij knutselactiviteiten.
 • Organiseren van de musical.
 • Leesactiviteiten: Lees-ouder.
 • Luizen-ouder.
 • Praktische vaardigheden EHBO.
 • Assistentie bij kunstatelier activiteiten en kunst- en cultuurprojecten.

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er nog tal van momenten waarvoor per activiteit zo nodig ouders/verzorgers benaderd worden door de klassenouder.