Bij problemen of klachten: bespreek ze eerst met de groepsleerkracht. Heb je vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken? Dan kun je deze natuurlijk ook voorleggen aan een interne vertrouwenspersoon of de directeur. Er wordt met alle betrokkenen gezocht naar een passende oplossing.

Interne vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen
Mariska Hazenberg en Lieke Lambregts – 0411-672459

De externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen
GGD Hart voor Brabant
Externe vertrouwenspersoon: 088-3686759
Buiten kantooruren: 088-3686813
www.ggdhvb.nl

Klachtenregeling Stroomm
Stroomm hanteert de klachtenregeling van Onderwijsgeschillen. Voor alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs verwijzen wij door naar de website van Onderwijsgeschillen, voor ouder/verzorger, medewerker van de school, bestuurslid of lid van een medezeggenschapsorgaan.

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.

Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan centraal. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.