Waar staan we voor bij De Spelelier?
Op De Spelelier wordt ieder kind gezien en gehoord in een veilige en respectvolle omgeving. Naast een sterke kennisbasis bieden wij een rijke leeromgeving die stimuleert tot het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende houding. Leerlingen van De Spelelier zijn zelfstandig en zelfbewust. Zij verwerven een breed scala aan vaardigheden die passen bij de wereld van nu, maar zeker ook bij de maatschappij van de toekomst. Het leren op onze school staat in verbinding met kunst, cultuur, natuur en media.

Waar gaan we voor op De Spelelier?
Vorming van persoonlijkheid, identiteit en karakter. Er is ruimte voor talentontwikkeling, fouten maken en succeservaringen. Onze zes pijlers:


Ontdekken & onderzoeken

Breinleren

Bewegend leren

Samenwerken

Natuur

Kunst & Cultuur

Ontdekken & onderzoeken
Naast een sterk aanbod van de kernvakken bieden wij thematisch onderwijs in een rijke leeromgeving, waarbij leerlingen de ruimte krijgen om te ontdekken en te onderzoeken. Betekenisvolle thema’s waarbij we inzetten op bewust, betrokken en onderzoekend leren. We prikkelen de kennisbehoefte door de praktijk de klas in te halen en buiten op ontdekking te gaan.

Breinleren
Doelgerichte lessen waarbij de leerstof op een breinvriendelijke, succesvolle manier aangeleerd wordt, rekening houdend met de behoeften en het niveau van iedere leerling.

Bewegend leren
Bewegend en spelend leren van kleuter tot oudste leerling, van natuurspeelplaats tot in het klaslokaal.

Samenwerken
Samenwerken en leren door middel van coöperatieve werkvormen.

Natuur
Ruim aandacht voor natuur.

Kunst & Cultuur
Veel aandacht voor kunst en cultuur door excursies, schoolbrede projecten en vieringen.

Hierbij is het motto: ‘De Spelelier, een geweldige basis voor de toekomst’.