Natuur- en Milieueducatie (NME) heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen de natuur beleven en kennis en inzicht verwerven. Ook willen we de kinderen zorg bij brengen voor het milieu. Wij zijn supporter van schoon.

Ons schoolplein noemen wij een natuurspeelplaats. We hebben twee begroeide heuvels waar kinderen op mogen spelen, een amfitheater afgezet met wilgentenen, een klimboom, geveltuintjes, appel- en notenboom, een moestuin en kruidenplanten. De visie van ons team is dat kinderen door buiten te spelen allerlei sensorische ervaringen opdoen en dus leren. We menen dat door een natuurlijke speelomgeving het spel complexer en creatiever wordt en de motorische vaardigheden verbeteren.

Natuurdag
Twee keer per jaar houden we met alle kinderen en leerkrachten een Natuurdag. We spelen, leren, knutselen en werken dan buiten op onze natuurspeelplaats. Een aantal leden van de plaatselijke vogelwerkgroep helpt ons al jaren op de Natuurdagen met braakballen uitpluizen en het bijen- en vogelkraampje bemannen. In het voorjaar zaaien we bloemen en groenten in de klas, die we daarna uitplanten in onze geveltuintjes, moestuin en groente-bakken. Natuurlijk kunnen wij al deze activiteiten niet zonder helpende ouders en andere vrijwilliger! Het streven is om, in samenwerking met de leerkracht, één maal per maand met de kinderen aan de slag te gaan in de tuintjes om bolletjes te planten, onkruid te wieden en beestjes te zien tijdens een gezamenlijk tuinuurtje. De ‘natuurouders’ vormen samen met de NME-werkgroep leden uit het team de tuincommissie en deze staat de leerkrachten met raad en daad bij.

Regelmatig bezoeken de kinderen een museum in het kader van natuur- en milieueducatie zoals de Groene Poort, de kinderboerderij en het Bewaarde Land. Om leerkrachten inzicht te geven in de mogelijkheden die de schoolomgeving biedt, nemen twee van onze leerkrachten, Hélène en Loes, zitting in een NME-netwerk. Dit netwerk verzorgt excursies en studiedagen die richting geven aan NME-activiteiten, waarbij ook de inrichting van de schoolomgeving belangrijk is.