In deze schoolgids van Openbare Basisschool De Spelelier beschrijven wij de informatie over alle aspecten van onze school. Met de gids hebben we twee bedoelingen:

  1. Ouders/verzorgers informeren over wie we zijn en waar we voor staan, zodat zij kunnen beslissen of De Spelelier een school voor hun kind is. Er zullen waarschijnlijk veel vragen rijzen, wanneer u als ouder/verzorger een school voor uw kind(eren) gaat zoeken. Deze schoolgids probeert een antwoord te geven op die vragen.
  2. Een naslagwerk bieden aan ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten zodat zij antwoorden kunnen vinden op vragen als: ‘wanneer zijn de vakanties?’ en ‘hoeveel studiedagen zijn er per jaar en wanneer?’

Jaarlijks wordt de gids opnieuw gemaakt en gedeeld met ouders, nadat de Medezeggenschapsraad (MR) met de nieuwe gids heeft ingestemd. We hebben geprobeerd om alles zo helder mogelijk weer te geven. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids vragen, aanvullingen of tips hebben, dan horen wij dat graag van u. Voor actuele informatie kunt u op onze website rondkijken.

>> Download: Schoolgids