Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij (SWV PO de Meierij) heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarbinnen wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen/ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen in wat een school kan bieden voor een kind.

SchoolondersteuningsprofielExtra ondersteuning
Wat kan De Spelelier bieden op het gebied van extra ondersteuning:

  • De school heeft ervaring opgedaan met kinderen die ondersteuning nodig hebben op auditief gebied, met name op het gebied van taalproblematiek en ondersteuningsbehoefte bij het verwoorden van gevoelens, aanpak, taal.
  • De school heeft ervaring met leerlingen met een behoefte aan fysiek-medische ondersteuning.
  • De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen met een behoefte aan leer- en/of ontwikkelingsondersteuning.
  • De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen met een behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie.
  • De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen met een behoefte aan sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning.

>> Download hier: Schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens
SWV PO de Meierij – Ondersteuningseenheid Zuid
Ondersteuningsmanager Pieter-Jan van Hoof
Floriant Kooikersweg 301
5223 KE ‘s-Hertogenbosch
(073) 684 08 38
www.demeierij-po.nl

Secretariaat SWV PO de Meierij: secetariaat@demeierij-po.nl

Uitgebreidere toelichting op het schoolondersteuningsprofiel staat in onze schoolgids.