Kinderen moeten gedurende de basisschooltijd minimaal 7520 uur over 8 schooljaren les hebben. Gemiddeld gaat het dus om 940 uur per schooljaar.

Schooltijden

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.15 uur
  • Woensdag 8.30 – 12.30 uur

De school gaat tien minuten voor lestijd open. De ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar de groep brengen. Wij verzoeken u om alleen korte mededelingen aan de groepsleerkracht te doen, omdat de leerkracht alle aandacht nodig heeft voor de kinderen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden om 8.25 uur door de leerkrachten naar binnen gehaald. Tien minuten vooraf is er toezicht en vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van school. Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig zonder volwassene, de school verlaten. Aan de ouders van de groepen 5 t/m 8 vragen wij dringend om erop toe te zien dat hun kind niet te vroeg van huis gaat en niet voor 8.20 uur op het schoolplein aanwezig is. Wij vragen u er vooral voor te zorgen, dat de kinderen op tijd aanwezig zijn.

Vakanties

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

In het schooljaar 2023-2024 zijn we op de volgende dagen om 12.30 uur vrij:

13 oktober 2023: middag vrij
21 december 2023: middag vrij ’s avonds naar school i.v.m. kerstviering
22 december 2023: middag vrij
9 februari 2024: middag vrij
19 april 2024: middag vrij
5 juli 2024: middag vrij

Studiedagen 2023-2024, kinderen vrij:

29 september 2023
6 december 2023
19 februari 2024
29 maart 2024
31 mei 2024
3 juni 2024
4 juni 2024