Voordat uw kind vier jaar wordt, kan hij of zij al één of meer ochtenden of middagen per week zijn toekomstige groep komen bezoeken. Ouders krijgen enkele weken voor dat hun kind op school begint bericht van de leerkracht. De leerkracht plant dan het intakegesprek en de oefenmomenten. Na de intake en de oefenmomenten kan het kind echt starten.

Als uw kind eenmaal op school zit, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht en wordt samen met u het intake formulier ingevuld. Met behulp van dit formulier wordt de school meer bekend met de levensgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind.

Starten op De SpelelierVanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf krijgt de school ook informatie via het overdrachtsformulier waarin informatie staat over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan er via gesprekken tussen de intern begeleider en peuterspeelzaal of kinderdagverblijf informatieoverdracht plaatsvinden.

Gedurende de eerste drie maanden observeert de leerkracht uw kind in de groep. Aandachtspunten zijn o.a. sociale vaardigheden, spelontwikkeling en taalontwikkeling.