Naast een sterk aanbod van de kernvakken bieden wij thematisch onderwijs in een rijke leeromgeving, waarbij leerlingen de ruimte krijgen om te ontdekken en te onderzoeken. Betekenisvolle thema’s waarbij we inzetten op bewust, betrokken en onderzoekend leren. We prikkelen de kennisbehoefte door de praktijk de klas in te halen en buiten op ontdekking te gaan.

Thematisch werkenGroep 1-2
Op De Spelelier is er voor de kleuters een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Dit aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Het onderwijsaanbod is betekenisvol en zorgt voor grote betrokkenheid bij de kleuters. Het verloop van het thema is duidelijk zichtbaar en herkenbaar voor ouders en kleuters op de muren en in de vitrine in iedere klas. Er worden gemiddeld 5 thema’s per jaar aangeboden.

Groep 3
In de groepen 3 worden de thema’s van de leesmethode ‘Lijn 3’ gekoppeld aan Wereld Oriëntatie. Hier staan leervragen van de kinderen centraal. In het hoekenwerk wordt vakoverstijgend gewerkt. Waar mogelijk proberen we deze koppeling nog breder te trekken en het thema ook terug te laten komen bij bijvoorbeeld taal, rekenen of muziek. De kinderen werken in groepjes aan een eindproduct en presenteren dit eindproduct aan elkaar. Ook zijn ouders vaak welkom om de presentaties en eindproducten te komen bewonderen.

Groep 4 t/m 8
Op de Spelelier werken we met Blink: lesmethodieken die leerlingen uitdagen om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Bij alles wat we doen staat het prikkelen van de nieuwsgierigheid centraal, want nieuwsgierigheid is de motor van leren. Vanuit de methode Blink zorgt verwondering bij de kinderen voor nieuwe werelden die opengaan. De wil om te weten waar je vandaan komt en om over grenzen te kijken. Dát is de motor van Blink Wereld. Zo krijgen wij kinderen aan het leren en brengen wij essentiële kennis over onze samenleving over. Blink Wereld ondersteunt ons met een complete lesmethode wereldoriëntatie voor groep 4 t/m 8. Kennis, vaardigheden én houding zijn het uitgangspunt. Zo leren wij de leerlingen om zelf na te denken en de wereld om zich heen te ontdekken. Zodat ze actief hun kennis vergroten.