Wij willen voor iedereen een veilige school zijn. Lieke Lambregts en Mariska Hazenberg coördineren het beleid inzake goed gedrag, anti-pesten, machtsmisbruik en sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren.

In de lessen wordt aandacht besteed aan veiligheid op school. Samen met de leerlingen zijn gedragsregels opgesteld waar we ons allemaal aan willen houden. De belangrijkste is: behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.

  • Noem elkaar bij de voornaam en gebruik geen scheldwoorden.
  • Uitlachen, dingen afpakken, anderen buitensluiten doen wij niet.
  • Als je merkt of ziet dat problemen te groot zijn om zelf op te lossen, vraag dan je meester of juf om hulp, dat is geen klikken.

Download hier: