Zorgbreedte, speciale begeleiding van kinderen met specifieke behoeften, is op onze school een normale zaak. Door onze lange ervaring en actieve deelname aan WeerSamenNaarSchool menen wij kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Dit geldt evenzeer voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken en daardoor eveneens geïsoleerd kunnen raken.

Doelen van de zorgverbreding zijn:

  • bevordering van het welbevinden van het kind
  • aansluiten bij de ontwikkeling, door aanpassingen van instructiebehoefte en (remediërende) materialen;
  • vermindering van faalervaringen;
  • terugdringen van het aantal kinderen dat verwezen wordt naar een vorm van speciaal onderwijs.

Zodra uw kind bij ons op school komt, observeert de leerkracht uw kind waarbij vooral aandacht is voor sociale vaardigheden, spel- en taalontwikkeling. Daarna volgt een gesprek met u als ouders. Als uw kind van een andere school komt, nemen we deze gegevens mee maar deze zijn niet leidend. We onderzoeken zelf in welk leerjaar uw kind het beste past en of we de benodigde zorg kunnen bieden.

ZorgDe ontwikkeling van onze leerlingen wordt op verschillende manieren gevolgd. De leerkracht kan door de dagelijkse omgang een goed beeld krijgen van de ontwikkeling op diverse gebieden. In de onderbouw worden werkjes mee naar huis gegeven. De leerkrachten maken kopieën die worden bewaard in een portfolio waarmee we de stappen van een kind goed in beeld krijgen. In de midden- en bovenbouw worden toetsen afgenomen om te bekijken of de lesstof goed beheerst wordt, ook maken we gebruik van Cito-toetsen. De uitslagen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Download hier: Leerlingenzorg De Spelelier

GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Zij beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Ze helpen u als iets anders gaat dan u verwacht. Ze zijn voor u en uw kind.

Wanneer nodigt de GGD u uit tijdens de basisschoolperiode?

Als uw kind 5/6 jaar is:

Ze meten de lengte en het gewicht van uw kind. Ook testen ze op deze leeftijd de oren en de ogen. Meer informatie over de oogtest. Lees hier meer informatie over de gehoortest. Daarnaast worden de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind besproken.

Als uw kind 9/10 jaar is:

Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen zij uw kind uit op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Uw kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten ze opnieuw de lengte en het gewicht van uw kind. Ze bespreken met u de groei en de ontwikkeling. Op deze website vindt u meer informatie over de vaccinaties.

Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over uw kind gaat, bespreken ze dit altijd eerst met u.

Meer informatie en contact
GGD Jeugdgezondheidszorg
088-3687100, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)